PL ENG SK CS

KONTAKT

Naša škola je členom Združenie poľských školkarov

Nasza szkółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy

Sídlo škôlky

Školka Zielińscy

Mokre 1a
39-209 Zasów

tel. +48 14 682 50 14
fax. +48 14 682 50 14

e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl

Andrzej Zieliński

Telefon +48 601 421 333

Marek Zieliński

Telefon +48 605 286 439

Korešpondenčná adresa

Školka Zielińscy

Zasów 82
39-209 Zasów

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR